Порядок оскарження рішення МСЕК

Порядок оскарження рішення МСЕК

У разі незгоди з рішенням міжрайонної МСЕК хворий, або особа з інвалідністю має право подати протягом місяця після одержання висновку комісії письмову заяву до комісії, в якій він проходив огляд чи до обласної МСЕК. Комісія, що проводила огляд надсилає у триденний термін після надходження відповідного запиту всі наявні документи на розгляд обласної МСЕК, яка протягом місяця з дня подання зазначених документів проводить повторний огляд заявника і приймає відповідне рішення.