Порядок направлення на МСЕК

Порядок направлення на МСЕК

Направлення хворих на МСЕК проводиться у всіх випадках (при первинному і повторному освідченні) лікувально-профілактичними закладами (ЛПЗ) за місцем проживання хворого або за місцем лікування. Відповідно до п.17 «Положення про медико-соціальну експертизу» , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009р. №1317, « медико-соціальна експертиза проводиться після повного медичного обстеження, проведення необхідних досліджень, оцінювання соціальних проблем інваліда,визначення клініко-функціонального діагнозу, професійного, трудового прогнозу, одержання результатів відповідного лікування, реабілітації за наявності даних, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності.»