Міжнародний день людей з інвалідністю

Міжнародний день людей з інвалідністю

Щороку  3 грудня під егідою Організації Об’єднаних Націй проводиться Міжнародний день осіб з інвалідністю. Цей день не є святом, а покликаний привертати увагу до проблем людей з інвалідністю, захисту їхніх прав, гідності і благополуччя, акцентує увагу суспільства на перевагах, які воно отримує від  участі у політичному, соціальному, економічному та культурному житті.

Люди з обмеженими можливостями щодня потребують нашої уваги та підтримки, хоча досить часто їхня мужність, витримка, сила духу та наполегливість може стати справжнім прикладом для будь-кого з нас.

За даними Головного управління статистики в Сумській області  налічується 49 583 осіб з інвалідністю дорослого населення, серед яких 19 722 особи (39,8%) мають тяжку групу інвалідності і потребують сторонньої допомоги.

Основними причинами інвалідності є хвороби системи кровообігу (25,0%), злоякісні новоутворення (21,4%), хвороби кістково-м’язової системи (19,2%) та травми (8,5%).

У зв’язку із повномасштабним вторгненням російської федерації на територію нашої держави, кожного дня зростає кількість цивільних людей, які отримують поранення, контузію, каліцтво або захворювання, що приводить до інвалідності, які потребують технічних та інших засобів реабілітації.

За період з 24 лютого 2022 року до 01 грудня 2023 на медико-соціальні експертні комісії області звернулося 89 цивільних осіб з пораненнями, отриманими під час агресії російської федерації.

Групу інвалідності встановлено 88,0% осіб, у тому числі тяжку майже у 50% випадків. По виду та локалізації комбіновані травми склали 44,7%, травматичні ураження верхніх та нижніх  кінцівок – 34,3% (у тому числі ампутації – 30,8%), ураження ока – 5,3%, головного мозку – 3,0% та  периферичних нервів – 2,6%.

Не менш вразливою на сьогоднішній день є також категорія осіб з інвалідністю військовослужбовців, постраждалих під час безпосередньої участі у бойових діях проти агресора.

Лише за 11 місяців 2023 року на обласних медико-соціальних експертних комісіях оглянуто 757 осіб, учасників бойових дій військового контингенту, які брали участь в протидії агресії російської федерації проти України. Питома вага осіб молодого віку до 39 років серед них становить 49,0%. Відповідно структури захворювань, основні причини інвалідності це наслідки травм – 65,4%, хвороби системи кровообігу – 9,8%, кістково-м’язової системи – 8,7%, розлади психіки та поведінки – 5,3%, новоутворення, хвороби нервової системи – по 2,2%. 

Серед оглянутих встановлено групу інвалідності 57,7% осіб, відсотки втрати працездатності – 36,4%. Питома вага тяжких груп інвалідності порівняно з минулим роком збільшилась з 30,4 до 32,8%. При огляді даної категорії осіб окрім фізичних наслідків ушкодження здоров’я, обов’язково враховується психологічний стан військовослужбовця, можливості соціальної адаптації, навчання та перекваліфікації.

Кожен із них потребує комплексної, повноцінної, довготривалої та спеціалізованої реабілітації, вчасного та якісного протезування, створення належних умов для інтеграції в суспільство. За рахунок державного бюджету здійснюється реалізація низки програм соціального захисту осіб з інвалідністю, як то забезпечення протезно-ортопедичними виробами та спеціальним автотранспортом, протезування за кордоном, пластичні операції, психологічна реабілітація, санаторно-курортне оздоровлення, тощо.

Верховною Радою України прийняті базові закони України, які заклали правове підґрунтя для здійснення державної підтримки осіб з вадами здоров’я, вирішення питань їх комплексної реабілітації та інтеграції в суспільство, зокрема Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

Профілактичний напрямок системи охорони здоров’я є складовою активної соціальної політики держави, спрямованої на збереження та зміцнення здоров’я нації, соціальний захист мало забезпечених верств населення.

Мета цієї політики  – зміцнення  здоров’я здорових, попередження захворювань та травматизму, зменшення прогресування хвороб, усунення ускладнень та попередження інвалідності. В закладах охорони здоров’я загальної мережі та спеціалізованих медичних закладах області проводиться медична реабілітація осіб з інвалідністю відповідно з рекомендаціями індивідуальної програми реабілітації, яка складається кожному при огляді на медико-соціальній експертній комісії з урахуванням державних нормативно-правових актів.

Відновною терапією охоплено 99,8% осіб з інвалідністю від підлягаючих, обстежено та проліковано в науково-дослідних інститутах 92,8%, реконструктивне хірургічне втручання проведено  34,8%, санаторно-курортним лікуванням охоплено 14,5% осіб.

Реалізація програм базується на принципах індивідуальності, послідовності, комплексності та безперервності в тісній співпраці із закладами охорони здоров’я області, Департаментом соціального захисту населення, Центром зайнятості, Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю, Пенсійним фондом. За рахунок використання санаторно-курортного лікування та проведення реконструктивних хірургічних втручань питома вага реалізованих індивідуальних програм реабілітації складає 100%.

В закладах охорони здоров’я ведеться облік осіб з інвалідністю, які мають потребу в технічних засобах чи виробах медичного призначення, необхідних для їх реабілітації. 

Протягом 9 місяців 2023 року такими засобами всього забезпечено 64,6% осіб, у тому числі підгузками 81,9%, сечоприймачами – 83,1%, калоприймачами – 78,0%, кардіостимуляторами – 66,7%. Неповністю вирішено проблему забезпечення даної категорії населення ендопротезами, протезами зубів, очей, штучнми кришталиками, слуховими апаратами.

Фахівцями реабілітаційних та лікарсько-консультативних комісій щороку оглядається близько 30 тисяч хворих та осіб з інвалідністю. У лікувальних закладах виділено 438 ліжок, на яких щорічно отримують відновне лікування більше 10 тисяч хворих та осіб з інвалідністю згідно рекомендацій медико-соціальних експертних комісій.

Медична реабілітація є підготовчим періодом до проведення професійної та соціальної реабілітації осіб з інвалідністю, тобто повноцінної інтеграції в суспільстві. Передумовою гарантій зайнятості є здобуття відповідної освіти і професії. Законодавство гарантує право особи з інвалідністю на навчання і професійну підготовку.

При бажанні хворого працювати або навчатися лікарями медико-соціальних експертних комісій та державної служби зайнятості, які залучаються до роботи МСЕК, розробляються заходи професійної та трудової реабілітації, при цьому враховуються його здібності та побажання, особливості мережі робочих місць у районі проживання. В центри зайнятості, управління соціального захисту населення надсилаються копії індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю з рекомендаціями їх раціонального працевлаштування.

Лише за 9 місяців 2023 року визначено рекомендації на працевлаштування 1621 особи, профнавчання – 198. Питома вага працевлаштованих осіб становить 18,7%.

Вище відмічене свідчить про плідну співпрацю і правильно визначений напрямок в організації медико-соціальної допомоги управління охорони здоров’я сумісно з рядом галузевих управлінь обласної державної адміністрації. Та, незважаючи на це, не повністю вирішені питання забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями всіма видами протезування, обладнання пандусами та облаштування місць загального користування.

Люди з інвалідністю потребують повсякденно нашої уваги  і допомоги. Міжнародний день людей з інвалідністю – день підведення підсумків зробленого для цієї категорії громадян, аналізу фактичного становища людей з особливими потребами в суспільстві і визначення планів щодо поліпшення їх життєвого рівня.  

У цей День ми приєднуємося до цієї міжнародної ініціативи і бажаємо всім, хто не байдужий цій проблемі, сил і здоров’я, засобів і успіху.

Бажаємо усім людям з інвалідністю рівних можливостей, наснаги, бадьорості духу та міцного здоров’я, і надалі залишатися для нас прикладом безмежних людських можливостей, та міцної сили волі, що ці можливості породжує. Нехай справдяться всі ваші бажання, мрії та задуми!

З повагою

Головний лікар-експерт

Сумського  обласного Центру медико-соціальної експертизи

Валентина П’ЯНТКІВСЬКА

Comments are closed.