Громадська організація “Ініціативи Слобожанщини”

Громадська організація “Ініціативи Слобожанщини”

Громадська організація Ініціативи Слобожанщини  сприяє інтеграції людей з інвалідністю по зору  в суспільне життя нашого регіону.

Інвалідність внаслідок патології органа зору – одна з найбільш гострих медико-соціальних проблем сучасного життя. Без перебільшення слід відзначити, що розлади зору вже давно придбали масштаби епідемії.

При різкому зниженні зору порушується нормальна здатність до самообслуговування, руху в просторі квартири або на вулиці, а також сильно обмежуються можливості навчання та соціального спілкування.

Статистика ВООЗ свідчить: у 2010 році в світі нараховувалося 45 млн. сліпих, але вже на початок двадцятих років цього сторіччя прогнозується збільшення їх кількості до 75-80 млн. Крім того, біля 300 млн. чоловік мають значне зниження зору.

Соціальні наслідки тяжких розладів зору призводять до інвалідності – важливої медико-соціальної категорії, рівень якої служить показником здоров’я населення, умов життя, праці, середовища існування. Витрати на інвалідність займають трете місце серед соціальних витрат переважної більшості держав світу і складають у середньому 8.1% від валового внутрішнього продукту.

Протягом останніх 15 років спостерігається поступове зниження рівня первинного виходу на інвалідність по зору серед дорослого населення з 3,4 до 1.8 на 10000; серед працездатного – з 4,2 до 1,9 на 10000. Протягом минулого року в Сумській області особами з інвалідністю внаслідок патології зору визнано 49 чоловік: І  гр. – 18%, ІІ гр. – 12%, ІІІ гр.- 70%.

Динаміка тяжкості інвалідності за групами свідчать про тенденцію до зниження частки осіб з інвалідністю І-ІІ груп протягом 15 років з 45% до 28-25%, відповідно збільшилась частка осіб з інвалідністю III групи.

Безумовно на формування інвалідності по зору впливає велика кількість медичних, економічних, соціальних, психологічних факторів, що обумовлює причетність до вирішення проблем інвалідності багатьох державних закладів, структур, відомчих та громадських організацій і т. п. В Україні до своєчасного вирішення даного питання також долучено медико-соціальну експертизу. Ця роль закріплена на законодавчому рівні у Законах України «Про основи соціального захисту осіб з інвалідністю в Україні», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні».

** “Медико-соціальна експертиза і реабілітація при патології органу зору” Дніпро 219

Comments are closed.