Що необхідно знати, аби своєчасно пройти МСЕК

Що необхідно знати, аби своєчасно пройти МСЕК

Загалом проходження медико-соціальної експертної комісії визначається вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1317 «Питання медико-соціальної експертизи».

Особливості проходження МСЕК у мирний час

Медико-соціальну експертизу проходять особи, що звертаються для встановлення інвалідності та відповідного ступеня втрати працездатності, як військові, так і цивільні, за направленням закладу охорони здоров’я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності інформації, що підтверджує стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності. Таку експертизу проводять медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), що утворені за територіальним принципом.

Кожна МСЕК проводить огляд хворого протягом 5 робочих днів з дня надходження направлення лікарсько-консультативної комісії та приймає рішення про наявність чи відсутність інвалідності.

Водночас визначений і певний перелік документів, що надаються на комісію, зокрема це:

— паспорт або інший документ, який засвідчує особу;

— направлення лікувально-профілактичного закладу на проходження МСЕК за формою № 088/о;

Також, в окремих випадках, додатково можуть подаватися такі документи:

— трудова книжка та її копія, завірена встановленим порядком;

— витяги з історій хвороб та амбулаторної картки;

— свідоцтво про хворобу (постанова військово-лікарської комісії), експертний висновок міжрегіональної відомчої експертної комісії про зв’язок з наслідками аварії на ЧАЕС — для хворих, які є постраждалими внаслідок аварії на ЧАЕС;

— документи, що підтверджують участь у бойових діях.

МСЕК проводить огляд осіб, що звертаються для встановлення інвалідності за місцем проживання або лікування заявника.

Водночас комісія може проводити огляд заочно — без присутності особи, на підставі направлення, у разі подання письмової заяви хворого, у якого наявні захворювання, дефекти, необоротні морфологічні стани, порушення функцій органів та систем організму, за яких група інвалідності встановлюється безстроково.

Встановлення інвалідності заочно не проводиться за найбільш поширеними нозологічними формами захворювань, визначеними Міністерством охорони здоров’я, а також у разі, коли інвалідність спричинена:

— нещасним випадком на виробництві (трудове каліцтво чи інше ушкодження здоров’я);

— професійним захворюванням;

— захворюванням, одержаним під час проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формуваннях;

— захворюванням, пов’язаним із впливом радіоактивного опромінення внаслідок Чорнобильської катастрофи;

— захворюванням, одержаним в період проходження військової служби і служби в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, Держспецзв’язку.

Датою встановлення інвалідності та ступеня втрати працездатності у відсотках вважається день надходження до комісії відповідних документів.

У подальшому МСЕК видає особі, яку визнано особою з інвалідністю або стосовно якої встановлено факт втрати професійної працездатності, довідку та індивідуальну програму реабілітації.

Водночас МСЕК надсилає:

— органові, в якому інвалід перебуває на обліку як отримувач пенсії чи державної соціальної допомоги, — виписку з акту огляду комісії протягом 3-х днів;

— органові, що здійснює загальнообов’язкове державне соціальне страхування, — індивідуальну програму реабілітації та виписку з акту огляду комісії про результати визначення ступеня втрати професійної працездатності;

— лікувально-профілактичному закладові та органові праці та соціального захисту населення за місцем проживання — копію індивідуальної програми реабілітації;

— за місцем проходження служби (роботи) — повідомлення щодо групи інвалідності (у випадку встановлення ступеня втрати професійної працездатності — витяг з акту комісії).

— У разі незгоди заявника з рішенням МСЕК, він має право це оскаржити протягом одного місяця після одержання висновку комісії до комісії вищого рівня та органів охорони здоров’я або протягом 6-місячного строку до суду. Відповідачем буде відповідна МСЕК. Такі справи мають публічний характер та підлягають оскарженню лише в порядку адміністративного судочинства, тобто до окружних адміністративних судів, як за місцем проживання заявника, так і за місцем знаходження відповідної МСЕК — на вибір, — повідомив експерт з військового права Олександр Порва.

Нюанси проходження МСЕК під час дії воєнного стану

Поряд із проходженням МСЕК у мирний час Уряд своєю Постановою від 08.03.2022 р. № 225 «Деякі питання порядку проведення медико-соціальної експертизи на період дії воєнного стану на території України» затвердив певні особливості її проходження під час дії воєнного стану.

Вищезгаданим документом передбачено, що на період дії воєнного стану на території України та протягом 6-ти місяців після його припинення або скасування:

— у разі коли особа, що звертається для встановлення інвалідності, не може прибути на огляд, така комісія може ухвалювати рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії;

— усі медико-соціальні експертні комісії забезпечують проведення медико-соціальної експертизи за направленням лікарсько-консультативної комісії незалежно від місця реєстрації, проживання або перебування заявника.

Поряд із цим під час дії воєнного стану не застосовуються вимоги щодо огляду заявників, що проживають у віддаленій місцевості вдома та для заявників поважного віку й інвалідів, які перебувають у стаціонарних лікувальних установах. Також інвалідність не встановлюється заочно в разі перебування хворого за кордоном.

Водночас у разі неможливості направлення лікарем або комісією, зокрема заочно, на медико-соціальну експертизу у разі безперервної тимчасової непрацездатності не пізніше ніж через 4 місяці з дня її настання чи у зв’язку з одним і тим же захворюванням протягом 5 місяців з перервою за останніх 12 місяців, рішення щодо продовження тимчасової непрацездатності за її наявності приймається без направлення на медико-соціальну експертизу лікарем або комісією чи з відповідним направленням не пізніше ніж за місяць після скасування воєнного стану.

У разі повторного огляду, строк якого припадає на період дії воєнного стану, він переноситься на строк після припинення або скасування воєнного стану, але не пізніше 6-ти місяців після його припинення або скасування за умови неможливості направлення для:

— інвалідів та тих, яким встановлено ступінь втрати професійної працездатності (у відсотках) комісією;

— дітей з інвалідністю.

При цьому інвалідність та ступінь втрати професійної працездатності (у відсотках) продовжується до останнього числа 6-го місяця після припинення або скасування періоду дії воєнного стану, якщо раніше не буде проведено повторного огляду.

 

Джерело інформації

Comments are closed.