Міжнародний день людей з інвалідністю

Міжнародний день людей з інвалідністю

Щороку 3 грудня у світі відзначається Міжнародний день людей з інвалідністю, який проголошено Генеральною Асамблеєю ООН у 1982 році. Цей день покликаний привернути увагу громадськості до проблем, яких набагато більше в людей з особливими потребами.

Міжнародний день людей з інвалідністю не є святом, а покликаний привернути увагу до проблем цих людей, захисту їхніх прав, гідності і благополуччя, акцентує увагу суспільства на перевагах, які воно отримує від участі людей з інвалідністю у політичному, соціальному, економічному і культурному житті. Цей день є нагадуванням людству про його обов’язок виявляти турботу і милосердя до найбільш незахищеної частини суспільства – людей із інвалідністю.

Інвалідність — це соціальне явище, а не захворювання чи вирок. Та й не вимагають особи з інвалідністю  чогось особливого, лише елементарне –  можливість жити серед людей, бути в суспільстві і відчувати себе людьми. Як доводить практика, люди з особливими потребами можуть бути і стають повноцінними членами суспільства, які надихають своїм прикладом багатьох, зокрема й абсолютно здорових людей.

Питома вага осіб з інвалідністю в Сумській області становить близько 5% від усіх мешканців.

Управлінням охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації визначена чітка стратегія і тактика медичного обслуговування людей з інвалідністю, які затверджені в Обласній комплексній програмі соціального захисту населення на 2017-2021 роки.

Останні роки рівень первинної інвалідності в області значно нижче від загальнодержавного (2019 рік – 35,5 випадки на 10 тисяч населення; по Україні – 43,7). Питома вага осіб з інвалідністю працездатного віку, група  яким встановлена вперше  становить 81,4% від загальної кількості.

Основними причинами інвалідності це злоякісні новоутворення (27,3%), хвороби системи кровообігу (20,2%), кістково-м’язової системи (13,9%), травми (7,6%), розлади психіки та поведінки (5,7%).

Наша держава взяла на себе і виконує конкретні зобов’язання щодо матеріального забезпечення осіб з інвалідністю, створення для них необхідних правових, соціально-побутових умов життя, надала ряд пільг, конституційно гарантувала рівні з іншими громадянами можливості для участі в економічній, політичній та  соціальній сферах життя суспільства. Державою створено комплекс законів, які регулюють практично всі аспекти життя людей з інвалідністю.

Індивідуальними програмами реабілітації в області охоплено 99,7% осіб з інвалідністю  (по Україні за 2019 рік – 97,7%).

До надання медичної та медико-соціальної експертної допомоги населенню області залучаються заклади охорони здоров’я всіх рівнів, Департамент соціального захисту населення, Центр зайнятості, Фонд соціального захисту інвалідів, Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування.

Верховною Радою України прийняті базові Закони України, які заклали правове підґрунтя для здійснення державної підтримки осіб з вадами здоров’я, вирішення питань їх комплексної реабілітації та інтеграції в суспільство, зокрема Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». Цим Законом визначено право на медичну допомогу, реабілітацію і санаторно-курортне лікування, забезпечення безперешкодного доступу до інформації, працевлаштування, освіту, матеріальне забезпечення, соціально-побутове обслуговування, забезпечення автомобілем, крісла-колясками, протезно-ортопедичними виробами та інше.

Медична реабілітація осіб з інвалідністю проводиться в закладах охорони здоров’я області за місцем проживання та в обласних закладах.

         Відновною терапією охоплено 100% осіб з інвалідністю від підлягаючих, обстежено та проліковано в науково-дослідних інститутах 89,1%, реконструктивне хірургічне втручання проведено 30,7%, санаторно-курортним лікуванням охоплено 17,2%.

За рахунок державного бюджету здійснюється реалізація низки програм соціального захисту осіб з інвалідністю. Серед них такі, як забезпечення протезно-ортопедичними виробами та спеціальним автотранспортом, санаторно-курортне оздоровлення, тощо.

У кожному лікувальному закладі області ведеться облік осіб з інвалідністю, потребуючих медичних та технічних засобів реабілітації.

Протягом 9 місяців 2020 року такими засобами всього забезпечено 64,6% осіб, у тому числі підгузками 93,1%, сечоприймачами – 83,1%, калоприймачами – 64,4%, протезами клапанів серця – 57,1%. Неповністю вирішено проблему забезпечення даної категорії населення ендопротезами, протезами зубів, очей, штучнми кришталиками, слуховими апаратами.

Медичне обслуговування осіб з інвалідністю проводиться в амбулаторно-поліклінічних умовах закладів охорони здоров’я. Фахівцями реабілітаційних та лікарсько-консультативних комісій щороку оглядається близько 30 тисяч хворих. В лікувальних закладах виділено 416 ліжок, на яких щорічно отримують відновне лікування більше 14 тисяч хворих та осіб з інвалідністю згідно рекомендацій медико-соціальних експертних комісій.

Медична реабілітація є підготовчим періодом до проведення професійної та соціальної реабілітації осіб з інвалідністю, тобто повноцінної інтеграції в суспільстві. Передумовою гарантій зайнятості є здобуття відповідної освіти і професії. Законодавство гарантує право особи з інвалідністю на навчання і професійну підготовку.

При бажанні хворого працювати або навчатися фахівцями медико-соціальних експертних комісій та державної служби зайнятості, які залучаються до роботи МСЕК, розробляються заходи професійної та трудової реабілітації, при цьому враховуються його здібності та побажання, особливості мережі робочих місць у районі проживання. В центри зайнятості, управління соціального захисту населення надсилаються копії індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю з рекомендаціями їх раціонального працевлаштування.

Лише за 9 місяців 2020 року визначено рекомендації на працевлаштування 1044  особам з інвалідністю, профнавчання – 275. Питома вага працевлаштованих осіб становить 27,0%. Контроль за їх працевлаштуванням здійснюється медико-соціальними експертними комісіями.

Відзначаючи щороку 3 грудня Міжнародний день осіб з інвалідністю, прогресивне людство засвідчує цим, що громадяни з обмеженими можливостями потребують особливої уваги.

Створення належних умов для усіх видів реабілітації дають їм змогу реалізувати особистий потенціал, щоб відповідно до віку, досвіду, кваліфікації, фізичних та інтелектуальних можливостей забезпечувати своєю працею власний добробут та добробут своєї сім’ї, повноцінно включатися до усіх аспектів житт


Головний лікар – експерт
обласного Центру медико-
соціальної експертизи
Валентина П'ЯНТКІВСЬКА
Comments are closed.