Інформація для людей з особливими потребами

Інформація для людей з особливими потребами

Після прийняття експертного рішення про групу інвалідності кожному громадянину, якого визнано інвалідом, в Центрі медико-соціальної експертизи складається  індивідуальна програма реабілітації (ІПР).

ІПР – це комплекс оптимальних для інваліда реабілітаційних заходів, направлених на відновлення, компенсацію порушених чи втрачених функцій організму. В ІПР зазначаються конкретні заходи щодо реабілітації, передбачається їх послідовність, обсяги та терміни виконання. Спеціалісти МСЕ розробляють ІПР на основі плану реабілітаційних заходів, який складається лікуючим лікарем лікувально-профілактичного закладу, що направляє громадянина для проходження медико-соціальної експертизи.

Згідно рекомендацій, внесених в ІПР,особа з  інвалідністю може отримати необхідні технічні засоби реабілітації (ТЗР) та послуги, працевлаштуватись, набути професію і т.д.

ІПР є дійсною 2 роки, за необхідністю може коригуватись.

Індивідуальна програма реабілітації є обов’язковою для виконання державними органами, підприємствами (об’єднаннями), установами і організаціями. ІПР має рекомендаційний характер для інваліда, який в свою чергу має право відмовитись від будь-якого виду, форми та обсягу реабілітаційних заходів, передбачених його індивідуальною програмою реабілітації.

З ІПР необхідно звернутись:

  • стосовно заходів медичної реабілітації – в лікувально-профілактичний заклад за місцем проживання;
  • стосовно заходів психолого-педагогічної реабілітації – в органи соціального захисту населення або в лікувально-профілактичний заклад за місцем проживання;
  • стосовно заходів професійної реабілітації – в службу зайнятості населення;
  • стосовно забезпечення технічними засобами реабілітації – в органи соціального захисту населення.
ІПР складається, як мінімум в 2-х примірниках. У разі згоди інваліда з ІПР, він ставить свій особистий підпис, та один примірник видається особі (його законному представнику) на руки, про що робиться запис в журналі видачі індивідуальних програм реабілітації,  другий примірник підшивається до медико-експертної справи.

Послуги з соціально-побутового і медичного обслуговування, технічні та інші засоби (протезно-ортопедичні вироби, ортопедичне взуття, засоби пересування, протези, слухові та голосоутворюючі апарати тощо) надаються інвалідам безкоштовно або на пільгових умовах

Comments are closed.